Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015

12/02/2015

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND, ngày 16/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan nhà nước, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015; Căn cứ Hướng dẫn số 77/SNV-ĐTBDTD-HD, ngày 15/ 01/2015 của Sở Nội vụ về việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015, Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo:

1. Chỉ tiêu

TT

Phòng, ban

(trực thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội)

Tổng chỉ tiêu thi tuyển (ngạch CV)

Chi tiết chỉ tiêu

Ngành, chuyên ngành cần tuyển

Ghi chú

 

Sở Ngoại vụ Hà Nội

03

03

 

 

1

Phòng Hợp tác quốc tế

01

01

Quan hệ quốc tế hoặc Quản trị Kinh doanh hoặc Quản trị Tài chính-Tiếng Anh

 

2

Thanh tra Sở

01

01

Kinh tế Quốc tế hoặc Ngôn ngữ Anh hoặc Kế toán

 

3

Phòng Lễ tân

01

01

Tiếng Pháp hoặc Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

 

 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Có hộ khẩu thường trú Hà Nội. Trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải đúng ngành, chuyên ngành cần tuyển và có ít nhất một trong các điều kiện sau:

          + Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đạo tạo trình độ đại học ở trong nước;

+ Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

+ Người có Bằng Tiến sĩ, tuổi đời dưới 35 tuổi;

+ Người có Bằng Thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi, tuổi đời dưới 30 tuổi;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;

Cụ thể: Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học trở lên, đúng ngành, chuyên ngành cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

* Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (mẫu số 1) được đăng tải trên website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn)

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự thi phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyện đang công tác có văn bản đồng ý;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh; Bản sao Hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, riêng bằng chuyên môn thí sinh nộp 2 bản (một bản lưu hồ sơ, một bản để cơ quan có chức năng xác minh kiểm tra lại nếu có dấu hiệu sử dụng bằng giả);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền  cấp trong thời hạn thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời hạn chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày sinh phía sau ảnh;

- 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận.

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 x 32 cm, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2015 theo ngạch, ngành hoặc chuyên ngành dự tuyển, vị trí dự tuyển vào phòng, ban chuyên môn thuộc sở, ngành, quận, huyện, số điện thoại  và địa chỉ liên hệ.

 

 

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/01/2015 đến 17 giờ ngày 13/02/2015 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật)

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả Hồ sơ hành chính” của Sở Ngoại vụ Hà Nội, số 10 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng TDCC TP;

- Sở Nội vụ TP;

- Lưu VT, VP

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Vinh Quang

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đăng