Kết quả tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Cụm thi đua số II - Bộ Ngoại giao

01/12/2017

Trong hai ngày 30/11 và 01/12/2017, tại thành phố Thái Nguyên, Cụm thi đua số II - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Ngoại Giao, đồng chí Trịnh Việt Hùng - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện Cục Ngoại vụ, cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên Cụm thi đua số II là Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng (Cụm trưởng), Thái Nguyên (Cụm phó thứ nhất), Phú Thọ (Cụm phó thứ hai), Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc.     

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số II đã thay mặt Cụm thi đua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Theo báo cáo, trong năm 2017, công tác thi đua - khen thưởng của Cụm thi đua số II đã được quan tâm và thực hiện sôi nổi. Cụm đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số II. Phong trào thi đua của Cụm nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng được tổ chức thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú và nội dung phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Cùng với các phong trào thi đua, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số II đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Qua đó, nâng cao hiệu quả, ý nghĩa của công tác thi đua - khen thưởng và tạo động lực để thực hiện tốt công tác đối ngoại của các địa phương. Các đơn vị thành viên cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo Báo cáo của đơn vị Cụm trưởng. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Báo cáo, trong đó tập trung vào việc tăng cường đổi mới việc thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thiết lập kênh thông tin chung để các đơn vị trong Cụm chia sẻ những bài học, kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả trong công tác đối ngoại để hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chúc mừng thành tích của các đơn vị trong Cụm thi đua số II đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn, trong năm 2018 sắp tới, Cụm thi đua sẽ tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra; tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến Quy chế thống nhất hoạt động đối ngoại. Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục chủ động, tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác sâu sắc với các đối tác, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế, thúc đẩy kinh tế thương mại qua biên giới cũng như các ký kết hữu nghị các đơn vị địa phương…

Cũng tại Hội nghị Tổng kết, Bộ Ngoại giao đã trao tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua là Sở ngoại tỉnh Yên Bái và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang, và 02 đơn vị nhận được Bằng khen của Bộ Ngoại Giao là Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa bình và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị cũng nhất trí bầu Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên làm Cụm trưởng Cụm thi đua số II - Bộ Ngoại giao năm 2018. Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ là đơn vị Cụm phó 1, và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh là đơn vị Cụm phó 2. 

Trong năm 2018, các đơn vị của Cụm thi đua số II sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, thiết thực. Từ đó, có những động viên khen thưởng kịp thời với những cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để thi đua thực sự trở thành đòn bẩy tích cực trong hoạt động đối ngoại, góp phần giúp các CBCCVCNLĐ lập thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Các tin đã đăng