Cấp thẻ ABTC

21/03/2013

Giới thiệu về yêu cầu, trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ ABTC

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ;

2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản;

3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản);

4. Bản sao hợp lệ xác nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế trong 12 tháng tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (thuế môn bài, thuế TNDN và các thuế khác; trừ những trường hợp được gia hạn, miễn thuế theo quy định của Nhà nước);

5. Bản sao hợp lệ hợp đồng kinh tế ký kết với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng ký kết đã và đang được thực hiện). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và chứng thực;

6. Bản sao hợp lệ hộ chiếu thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên vì mục đích thương mại trong khối APEC;

7. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm chức vụ;

8. Bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận có tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (trừ trường hợp là thành viên sáng lập);  

* Thời gian nhận hồ sơ:    Thứ ba và thứ năm hàng tuần

 - Sáng từ 8h30 đến 10h30  - chiều từ 14h đến 16h

     * Thời gian trả kết quả: 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     * Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu công văn ABTC