Cấp giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội

21/03/2013

Giới thiệu về yêu cầu, trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thành lập hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội

Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức xin cấp giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu

                                                + Sáng: từ 8h30 đến 10h30

                                                + Chiều từ 14h00 đến 16h00
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Đơn xin thành lập (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng nước ngoài thông dụng);

            - Điều lệ hoạt động của Hiệp hội;

            - Văn bản giới thiệu của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;

            - Hồ sơ về trụ sở làm việc của Hiệp hội;

            - Lý lịch của Ban lãnh đạo của Hiệp hội;

            - Danh sách các đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội.

* Số lượng hồ sơ : 1 bộ

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép của UBND Thành phố HN.

Lệ phí: Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 08/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.